компанийнхаа бүх объектод ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж ажиллав.

2020 оны 03-р сарын 20
компанийнхаа бүх объектод ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж ажиллав.

Мэргэжлийн хяналтын газрын Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангуулах төлөвлөгөө, Улсын Ерөнхий байцаагчийн 01/01 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх зорилгоор өгөгдсөн чиглэлийн дагуу Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний "СУАТ"ХХК нь шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор компанийнхаа бүх объектод болон "Рахат" халуун усны байранд ариутгал ,халдваргүйжүүлэлт хийж ажиллав

.