2021 оны 01-р сарын 26, Мягмар гариг

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ТӨВЛӨРСӨН УСАН ХАНГАМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

Хэвлэх2020 оны 03-р сарын 23, Нийт үзсэн : 83

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ТӨВЛӨРСӨН УСАН ХАНГАМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын өгсөн чиглэлийн дагуу аймгийн ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний "СУАТ" ХХК-д дэмжлэгт хяналт хийж, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын мэдэгдлийг хүргүүллээ.

Шалгалтаар "СУАТ" ХХК-ийн ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдаж, төвлөрсөн усан хангамжийн үлдэгдэл хлорын хэмжээг өдөр бүр дотоод лабораторид шинжилж бүртгэл хөтөлдөг, үлдэгдэл хлорын хэмжээ тогтмол 0.2 мг/л байна.

Усан хангамжийн ариутгалд гепохлорид калци ашиглаж, 1.8 л/цагаар тооцож хлоржуулалт хийгдэж, хэрэглэгчдийн цэгээс сар бүр ундны усны дээж авч химийн 13 үзүүлэлтээр шинжилдэг.

Мэргэжлийн хяналтын газрын зүгээс ус түгээх 2 байрны уснаас хэрэглэгчийн цэгээс, толгой байгууламж зэргээс нийт 8 дээж авч шинжилгээнд хамруулаад байна.